รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง
1 ศูนย์ดิจิตอล ชุมชนคลองลัดภาชี
ค่า PM: 86
ระดับ: มีผลกระทบต่อสุขภาพ

2 ชุมชนศิริเกษมรวมใจ 50 จุดที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชน
ค่า PM: 80
ระดับ: มีผลกระทบต่อสุขภาพ

3 ชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ ซ.กลางชุมชน
ค่า PM: 62
ระดับ: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

4 ชุมชนศิริเกษมพัฒนา จุดที่ 1 ศิริเกษม ซ.1
ค่า PM: 56
ระดับ: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

5 ชุมชนศิริเกษมรวมใจ 50 จุดที่ 2 หลังรร.สารสาสน์
ค่า PM: 39
ระดับ: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

6 ชุมชนศิริเกษมพัฒนา จุดที่ 2 ศิริเกษม ซ.11
ค่า PM: 80
ระดับ: มีผลกระทบต่อสุขภาพ

7 ชุมชนเลียบคลองบางแค จุดที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชน
ค่า PM: 80
ระดับ: มีผลกระทบต่อสุขภาพ

8 ชุมชนปู่เย็น ย่าคำ ยังอยู่ หลังรร.เพชรเกษม
ค่า PM: 62
ระดับ: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

9 ชุมชนเลียบคลองบางแค จุดที่ 2 หมู่บ้านจุฑาทอง
ค่า PM: 55
ระดับ: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

10 ชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา จุดที่ 2 รร.หมู่บ้านเศรษฐกิจ
ค่า PM: 34
ระดับ: ปานกลาง

11 ชุมชนวัดปุรนาวาส จุดที่ 1 วัดปุรนาวาส
ค่า PM: 34
ระดับ: ปานกลาง

12 ชุมชนสุขสำราญ บ้านเลขที่ 65 ถ.เพชรเกษม 63
ค่า PM: 32
ระดับ: ปานกลาง

13 ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี จุดที่ 2 สนามกีฬา
ค่า PM: 25
ระดับ: ดี

14 ชุมชนวัดปุรนาวาส จุดที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่า PM: 25
ระดับ: ดี

15 ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี จุดที่ 1 วัดพรหมสุวรรณสามัคคี
ค่า PM: 22
ระดับ: ดี

16 ชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา จุดที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชน
ค่า PM: 21
ระดับ: ดี

17 ชุมชนหมู่บ้านกฤษดานคร 31 จุดที่ 1 สนาม 1
ค่า PM: 54
ระดับ: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

18 ชุมชนหมู่บ้านกฤษดานคร 31 จุดที่ 2 สนาม 2
ค่า PM: 52
ระดับ: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

19 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
ค่า PM: 108
ระดับ: มีผลกระทบต่อสุขภาพ

20 ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา อัสสัมชัญ ซ.15
ค่า PM: 36
ระดับ: ปานกลาง

21 ชุมชนสร้อยมาลา จุดที่ 2 ศาลตายาย
ค่า PM: 58
ระดับ: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

22 ชุมชนสร้อยมาลา จุดที่ 1 ที่ว่าการชุมชน
ค่า PM: 51
ระดับ: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

23 ชุมชนหมู่บ้านสินพัฒนาธานี สนามกีฬา สำนักงานชุมชน
ค่า PM: 42
ระดับ: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

24 ชุมชนศาลาหลังบ้าน ซ.แก้วเงินทอง 25
ค่า PM: 42
ระดับ: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

25 ชุมชนเอี่ยมวุฒิ จุดที่ 1 ซอยกลาง
ค่า PM: 37
ระดับ: ปานกลาง

26 ชุมชนเอี่ยมวุฒิ จุดที่ 2 ซอยวุฒิสุข
ค่า PM: 32
ระดับ: ปานกลาง

27 ชุมชนคลองบางน้อย จุดกลางชุมชน
ค่า PM: 30
ระดับ: ปานกลาง

28 ชุมชนเลิศสุขสม หน้าผับ U-like
ค่า PM: 28
ระดับ: ปานกลาง

29 ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ย บรมราชชนนี 75
ค่า PM: 22
ระดับ: ดี

30 ชุมชนหมู่บ้านสุขสันต์ 9 จุดที่ 2 หน้าหมู่บ้าน
ค่า PM: 18
ระดับ: ดี

31 ชุมชนหมู่บ้านสุขสันต์ 9 จุดที่ 1 ซอย 4
ค่า PM: 14
ระดับ: ดีมาก
ดีมาก
0-25
ดี
26-37
ปานกลาง
38-50
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
51-90
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
90 ขึ้นไป