รายชื่อคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ จำนวน 44 แห่ง
 
 

1 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เรือนทอง
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์17:00 - 19:30 น.
วันอังคาร17:00 - 19:30 น.
วันพุธ17:00 - 19:30 น.
วันพฤหัสบดี17:00 - 19:30 น.
วันศุกร์17:00 - 19:30 น.
วันเสาร์17:00 - 19:30 น.
วันอาทิตย์09:00 - 14:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
2 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์พรรธณเวช
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์17:30 - 20:30 น.
วันอังคาร17:30 - 20:30 น.
วันพุธ17:30 - 20:30 น.
วันพฤหัสบดี17:30 - 20:30 น.
วันศุกร์17:30 - 20:30 น.
วันเสาร์17:30 - 20:30 น.
วันอาทิตย์17:30 - 20:30 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
3 คลินิกนันทวันการพยาบาลและผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์ ปิดทำการ
วันอังคาร ปิดทำการ
วันพุธ ปิดทำการ
วันพฤหัสบดี ปิดทำการ
วันศุกร์ ปิดทำการ
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
4 คลินิกมิตรสัมพันธ์การพยาบาลและผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์17:00 - 20:00 น.
วันอังคาร17:00 - 20:00 น.
วันพุธ17:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี17:00 - 20:00 น.
วันศุกร์17:00 - 20:00 น.
วันเสาร์08:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์08:00 - 20:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
5 รัตนาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์16:30 - 20:00 น.
วันอังคาร16:30 - 20:00 น.
วันพุธ16:30 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี16:30 - 20:00 น.
วันศุกร์16:30 - 20:00 น.
วันเสาร์08:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์08:00 - 20:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
6 ปราณีคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์17:00 - 20:00 น.
วันอังคาร17:00 - 20:00 น.
วันพุธ17:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี17:00 - 20:00 น.
วันศุกร์17:00 - 20:00 น.
วันเสาร์17:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์17:00 - 20:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
7 บางขุนเทียนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์17:00 - 21:00 น.
วันอังคาร17:00 - 21:00 น.
วันพุธ17:00 - 21:00 น.
วันพฤหัสบดี17:00 - 21:00 น.
วันศุกร์17:00 - 21:00 น.
วันเสาร์17:00 - 21:00 น.
วันอาทิตย์17:00 - 21:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
8 กิตติภักดิ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์17:00 - 20:00 น.
วันอังคาร17:00 - 20:00 น.
วันพุธ17:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี17:00 - 20:00 น.
วันศุกร์17:00 - 20:00 น.
วันเสาร์09:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์09:00 - 20:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
9 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ภัทรวรรณ
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์18:00 - 20:00 น.
วันอังคาร18:00 - 20:00 น.
วันพุธ18:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี18:00 - 20:00 น.
วันศุกร์18:00 - 20:00 น.
วันเสาร์17:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์17:00 - 20:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
10 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 10/4
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์17:00 - 20:30 น.
วันอังคาร17:00 - 20:30 น.
วันพุธ17:00 - 20:30 น.
วันพฤหัสบดี17:00 - 20:30 น.
วันศุกร์17:00 - 20:30 น.
วันเสาร์08:30 - 20:30 น.
วันอาทิตย์08:30 - 20:30 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
11 อุ่นรักคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 21:00 น.
วันอังคาร08:00 - 21:00 น.
วันพุธ08:00 - 21:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 21:00 น.
วันศุกร์08:00 - 21:00 น.
วันเสาร์08:00 - 21:00 น.
วันอาทิตย์08:00 - 21:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
12 สุนีย์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์17:00 - 21:00 น.
วันอังคาร17:00 - 21:00 น.
วันพุธ17:00 - 21:00 น.
วันพฤหัสบดี17:00 - 21:00 น.
วันศุกร์17:00 - 21:00 น.
วันเสาร์08:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์08:00 - 20:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
13 ธนัตถ์กรณ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์17:00 - 21:00 น.
วันอังคาร17:00 - 21:00 น.
วันพุธ17:00 - 21:00 น.
วันพฤหัสบดี17:00 - 21:00 น.
วันศุกร์17:00 - 21:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์17:00 - 21:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
14 รัตน์ใจคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์16:00 - 21:00 น.
วันอังคาร16:00 - 21:00 น.
วันพุธ16:00 - 21:00 น.
วันพฤหัสบดี16:00 - 21:00 น.
วันศุกร์16:00 - 21:00 น.
วันเสาร์13:00 - 21:00 น.
วันอาทิตย์13:00 - 21:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
15 นิธินาฏคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์17:00 - 20:00 น.
วันอังคาร17:00 - 20:00 น.
วันพุธ17:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี17:00 - 20:00 น.
วันศุกร์17:00 - 20:00 น.
วันเสาร์09:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
16 มาลีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์16:00 - 21:00 น.
วันอังคาร16:00 - 21:00 น.
วันพุธ16:00 - 21:00 น.
วันพฤหัสบดี16:00 - 21:00 น.
วันศุกร์16:00 - 21:00 น.
วันเสาร์08:00 - 21:00 น.
วันอาทิตย์08:00 - 21:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
17 บางแคคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์ ปิดทำการ
วันอังคาร ปิดทำการ
วันพุธ08:00 - 18:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 18:00 น.
วันศุกร์08:00 - 18:00 น.
วันเสาร์08:00 - 18:00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
18 วราวุธคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์ไม่กำหนดข้อมูล
วันอังคารไม่กำหนดข้อมูล
วันพุธไม่กำหนดข้อมูล
วันพฤหัสบดีไม่กำหนดข้อมูล
วันศุกร์ไม่กำหนดข้อมูล
วันเสาร์ไม่กำหนดข้อมูล
วันอาทิตย์ไม่กำหนดข้อมูล
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
19 ดี.เค.16 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์17:00 - 21:00 น.
วันอังคาร17:00 - 21:00 น.
วันพุธ17:00 - 21:00 น.
วันพฤหัสบดี17:00 - 21:00 น.
วันศุกร์17:00 - 21:00 น.
วันเสาร์12:00 - 21:00 น.
วันอาทิตย์12:00 - 21:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
20 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์นัสรา
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์06:00 - 07:30 น.
วันอังคาร06:00 - 07:30 น.
วันพุธ06:00 - 07:30 น.
วันพฤหัสบดี06:00 - 07:30 น.
วันศุกร์06:00 - 07:30 น.
วันเสาร์09:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
21 ราษฎร์ร่วมใจคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
22 พระปิ่น 2 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์07:00 - 21:00 น.
วันอังคาร07:00 - 21:00 น.
วันพุธ07:00 - 21:00 น.
วันพฤหัสบดี07:00 - 21:00 น.
วันศุกร์07:00 - 21:00 น.
วันเสาร์07:00 - 21:00 น.
วันอาทิตย์07:30 - 21:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
23 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์คลองหนึ่ง
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
24 ภัทรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์ไม่กำหนดข้อมูล
วันอังคารไม่กำหนดข้อมูล
วันพุธไม่กำหนดข้อมูล
วันพฤหัสบดีไม่กำหนดข้อมูล
วันศุกร์ไม่กำหนดข้อมูล
วันเสาร์ไม่กำหนดข้อมูล
วันอาทิตย์ไม่กำหนดข้อมูล
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
25 ลำผักชีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
26 ประชาร่วมใจคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์17:00 - 21:00 น.
วันอังคาร17:00 - 21:00 น.
วันพุธ17:00 - 21:00 น.
วันพฤหัสบดี01:00 - 21:00 น.
วันศุกร์17:00 - 21:00 น.
วันเสาร์09:00 - 21:00 น.
วันอาทิตย์09:00 - 21:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
27 เกตน์ชญานีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
28 ภิญญาพัชญ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
29 นรากรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
30 อุ่นใจคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
31 กมลพรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
32 ภาสุขคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์17:00 - 22:00 น.
วันอังคาร17:00 - 22:00 น.
วันพุธ17:00 - 22:00 น.
วันพฤหัสบดี17:00 - 22:00 น.
วันศุกร์17:00 - 22:00 น.
วันเสาร์09:00 - 22:00 น.
วันอาทิตย์09:00 - 22:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
33 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดีเอ็นเอช
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
34 เอวารินทร์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
35 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์วิสดอม
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
36 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ บางแวก 58
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์16:30 - 19:00 น.
วันอังคาร16:30 - 19:00 น.
วันพุธ16:30 - 19:00 น.
วันพฤหัสบดี16:30 - 19:00 น.
วันศุกร์16:30 - 19:00 น.
วันเสาร์08:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์08:00 - 12:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
37 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 18:00 น.
วันอังคาร08:00 - 18:00 น.
วันพุธ08:00 - 18:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 18:00 น.
วันศุกร์08:00 - 18:00 น.
วันเสาร์08:00 - 18:00 น.
วันอาทิตย์08:00 - 18:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
38 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดีเอ็นเอช
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
39 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์บางแวก 58
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์04:30 - 19:00 น.
วันอังคาร04:30 - 19:00 น.
วันพุธ04:30 - 19:00 น.
วันพฤหัสบดี04:30 - 19:00 น.
วันศุกร์04:30 - 19:00 น.
วันเสาร์08:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์08:00 - 12:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
40 ปาริชาดคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
41 พัชชาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
42 รักษ์แผลคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
43 ศรีไมตรีคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์ไม่กำหนดข้อมูล
วันอังคารไม่กำหนดข้อมูล
วันพุธไม่กำหนดข้อมูล
วันพฤหัสบดีไม่กำหนดข้อมูล
วันศุกร์ไม่กำหนดข้อมูล
วันเสาร์ไม่กำหนดข้อมูล
วันอาทิตย์ไม่กำหนดข้อมูล
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
44 ศิราณีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์17:00 - 20:00 น.
วันอังคาร17:00 - 20:00 น.
วันพุธ17:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี17:00 - 20:00 น.
วันศุกร์17:00 - 20:00 น.
วันเสาร์17:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์17:00 - 20:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง