รายชื่อคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์(หน่วยร่วม) จำนวน 8 แห่ง
 
 

1 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดีเอ็นเอช
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์09:00 - 15:00 น.
วันอังคาร09:00 - 15:00 น.
วันพุธ09:00 - 15:00 น.
วันพฤหัสบดี09:00 - 15:00 น.
วันศุกร์09:00 - 15:00 น.
วันเสาร์09:00 - 15:00 น.
วันอาทิตย์09:00 - 15:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
2 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ บางแวก 58
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์16:30 - 19:00 น.
วันอังคาร16:30 - 19:00 น.
วันพุธ16:30 - 19:00 น.
วันพฤหัสบดี16:30 - 19:00 น.
วันศุกร์16:30 - 19:00 น.
วันเสาร์08:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์08:00 - 12:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
3 ปาริชาดคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์17:00 - 21:00 น.
วันอังคาร17:00 - 21:00 น.
วันพุธ17:00 - 21:00 น.
วันพฤหัสบดี17:00 - 21:00 น.
วันศุกร์17:00 - 21:00 น.
วันเสาร์18:00 - 21:00 น.
วันอาทิตย์18:00 - 21:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
4 พัชชาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์ ปิดทำการ
วันอังคาร ปิดทำการ
วันพุธ ปิดทำการ
วันพฤหัสบดี ปิดทำการ
วันศุกร์ ปิดทำการ
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
5 รักษ์แผลคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์16:30 - 20:00 น.
วันอังคาร16:30 - 20:00 น.
วันพุธ16:30 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี16:30 - 20:00 น.
วันศุกร์16:30 - 20:00 น.
วันเสาร์10:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์10:00 - 20:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
6 ศรีไมตรีคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์17:00 - 21:00 น.
วันอังคาร17:00 - 21:00 น.
วันพุธ17:00 - 21:00 น.
วันพฤหัสบดี17:00 - 21:00 น.
วันศุกร์17:00 - 21:00 น.
วันเสาร์09:00 - 21:00 น.
วันอาทิตย์09:00 - 21:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
7 ศิราณีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์17:00 - 20:00 น.
วันอังคาร17:00 - 20:00 น.
วันพุธ17:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี17:00 - 20:00 น.
วันศุกร์17:00 - 20:00 น.
วันเสาร์17:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์17:00 - 20:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
8 บุษกรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์18:00 - 22:00 น.
วันอังคาร18:00 - 22:00 น.
วันพุธ18:00 - 22:00 น.
วันพฤหัสบดี18:00 - 22:00 น.
วันศุกร์18:00 - 22:00 น.
วันเสาร์09:00 - 18:00 น.
วันอาทิตย์09:00 - 00:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง