รายชื่อโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครที่มีระบบ Palliative Ward จำนวน 5 แห่ง
 
 

1 ศูนย์เวชศาสตร์เขตเมืองราชพิพัฒน์ เพื่อการฟื้นฟูและประคับประครอง ICU palliative care (10 เตียง) หอผู้ป่วย palliative care (30 เตียง)
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
2 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีหอผู้ป่วยชีวาภิบาล (15 เตียง)
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
3 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า Palliative bed โดยมีเตียงหมุนเวียน
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
4 สถานบันประสาทวิทยา Palliative bed โดยมีเตียงหมุนเวียน จำนวน 4 เตียง
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
5 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 9 เตีียง
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง