รายชื่อร้านยาใกล้บ้านรับยาต่อเนื่องZoning1 จำนวน 13 แห่ง
 
 

1 ร้านกิตติเวชภัณฑ์ 2
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:30 - 20:00 น.
วันอังคาร08:30 - 20:00 น.
วันพุธ08:30 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี08:30 - 20:00 น.
วันศุกร์08:30 - 20:00 น.
วันเสาร์08:30 - 20:00 น.
วันอาทิตย์09:00 - 18:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
2 ร้านบ้านยาสาย3
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์10:30 - 19:30 น.
วันอังคาร10:30 - 19:30 น.
วันพุธ10:30 - 19:30 น.
วันพฤหัสบดี10:30 - 19:30 น.
วันศุกร์10:30 - 19:30 น.
วันเสาร์10:30 - 19:30 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
3 ร้านนานายา
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์ไม่กำหนดข้อมูล
วันอังคารไม่กำหนดข้อมูล
วันพุธไม่กำหนดข้อมูล
วันพฤหัสบดีไม่กำหนดข้อมูล
วันศุกร์ไม่กำหนดข้อมูล
วันเสาร์ไม่กำหนดข้อมูล
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
4 ร้านอโรคยเภสัช
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 21:30 น.
วันอังคาร08:00 - 21:30 น.
วันพุธ08:00 - 21:30 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 21:30 น.
วันศุกร์08:00 - 21:30 น.
วันเสาร์08:00 - 21:30 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
5 ร้านเภสัชกรหมู่บ้าน
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์07:30 - 20:30 น.
วันอังคาร07:30 - 20:30 น.
วันพุธ07:30 - 20:30 น.
วันพฤหัสบดี07:30 - 20:30 น.
วันศุกร์07:30 - 20:30 น.
วันเสาร์07:30 - 20:30 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
6 ร้านขายยา ศิริเกษมเภสัช
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์ไม่กำหนดข้อมูล
วันอังคารไม่กำหนดข้อมูล
วันพุธไม่กำหนดข้อมูล
วันพฤหัสบดีไม่กำหนดข้อมูล
วันศุกร์ไม่กำหนดข้อมูล
วันเสาร์ไม่กำหนดข้อมูล
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
7 ร้านยา ศิริเกษมเภสัช 3
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์06:00 - 20:00 น.
วันอังคาร06:00 - 20:00 น.
วันพุธ06:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี06:00 - 20:00 น.
วันศุกร์06:00 - 20:00 น.
วันเสาร์06:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์06:00 - 20:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
8 ร้านยาดี
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์15:00 - 21:00 น.
วันอังคาร15:00 - 21:00 น.
วันพุธ15:00 - 21:00 น.
วันพฤหัสบดี15:00 - 21:00 น.
วันศุกร์15:00 - 21:00 น.
วันเสาร์15:00 - 21:00 น.
วันอาทิตย์15:00 - 21:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
9 ร้านยาไอแคร์ สาขาตลาดสาย2
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์10:00 - 22:00 น.
วันอังคาร10:00 - 22:00 น.
วันพุธ10:00 - 22:00 น.
วันพฤหัสบดี10:00 - 22:00 น.
วันศุกร์10:00 - 22:00 น.
วันเสาร์10:00 - 22:00 น.
วันอาทิตย์10:00 - 22:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
10 ร้านบางบอน5เภสัช
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์ไม่กำหนดข้อมูล
วันอังคารไม่กำหนดข้อมูล
วันพุธไม่กำหนดข้อมูล
วันพฤหัสบดีไม่กำหนดข้อมูล
วันศุกร์ไม่กำหนดข้อมูล
วันเสาร์ไม่กำหนดข้อมูล
วันอาทิตย์ไม่กำหนดข้อมูล
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
11 ร้านขายยา รุ่งแสงจันทร์เภสัช (Roongsangjan Bhesaj)
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์09:00 - 20:30 น.
วันอังคาร09:00 - 20:30 น.
วันพุธ09:00 - 20:30 น.
วันพฤหัสบดี09:00 - 20:30 น.
วันศุกร์09:00 - 20:30 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
12 คลังยาซุปเปอร์ดี SuperD pharmacy
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์09:00 - 22:00 น.
วันอังคาร09:00 - 22:00 น.
วันพุธ09:00 - 22:00 น.
วันพฤหัสบดี09:00 - 22:00 น.
วันศุกร์09:00 - 22:00 น.
วันเสาร์09:00 - 22:00 น.
วันอาทิตย์09:00 - 22:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
13 ร้านยา ศิรภัทรเภสัช ท่าข้าม
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์09:30 - 19:00 น.
วันอังคาร09:30 - 19:00 น.
วันพุธ09:30 - 19:00 น.
วันพฤหัสบดี09:30 - 19:00 น.
วันศุกร์09:30 - 19:00 น.
วันเสาร์ไม่กำหนดข้อมูล
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง