รายชื่อจุดจอดรถ Motorlance จำนวน 24 แห่ง
 
 

1 จุดจอดรถ Motorlance สำนักงานเขตบางแค จำนวน 1 คัน
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
2 จุดจอดรถ Motorlance สำนักงานเขตทวีวัฒนา จำนวน 1 คัน
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
3 จุดจอดรถ Motorlance สำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 1 คัน
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
4 จุดจอดรถ Motorlance สำนักงานเขตตลิ่งชัน จำนวน 1 คัน
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
5 จุดจอดรถ Motorlance โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 1 คัน
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
6 จุดจอดรถ Motorlance โรงพยาบาลตากสิน จำนวน 4 คัน
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
7 จุดจอดรถ Motorlance โรงพยาบาลกลาง จำนวน 4 คัน
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
8 จุดจอดรถ Motorlance โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 2 คัน
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
9 จุดจอดรถ Motorlance โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 2 คัน
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
10 จุดจอดรถ Motorlance โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 1 คัน
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
11 จุดจอดรถ Motorlance โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 2 คัน
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
12 จุดจอดรถ Motorlance โรงพยาบาลคลองสามวา จำนวน 1 คัน
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
13 จุดจอดรถ Motorlance โรงพยาบาลสิรินธร จำนวน 4 คัน
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
14 จุดจอดรถ Motorlance โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์ จำนวน 2 คัน
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
15 จุดจอดรถ Motorlance โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จำนวน 2 คัน
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
16 จุดจอดรถ Motorlance โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 1 คัน
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
17 จุดจอดรถ Motorlance โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จำนวน 1 คัน
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
18 จุดจอดรถ Motorlance โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จำนวน 1 คัน
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
19 จุดจอดรถ Motorlance โรงพยาบาลลาดกระบัง จำนวน 3 คัน
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
20 จุดจอดรถ Motorlance โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ จำนวน 1 คัน
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
21 จุดจอด Motorlance สถานีดับเพลิงลาดยาว จำนวน 1 คัน
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
22 จุดจอด Motorlance สำนักงานเขตห้วยขวาง จำนวน 1 คัน
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
23 จุดจอด Motorlance สำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 1 คัน
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
24 จุดจอด Motorlance โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย จำนวน 1 คัน
เวลาการให้บริการ : เปิดตลอด 24 ช.ม.
เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง