รายชื่อรายชื่อร้านยาใกล้บ้านรับยาต่อเนื่องZoning5 จำนวน 6 แห่ง
 
 

1 ร้าน ตะนาวเภสัช
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 20:00 น.
วันอังคาร08:00 - 20:00 น.
วันพุธ08:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 20:00 น.
วันศุกร์08:00 - 20:00 น.
วันเสาร์08:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์08:00 - 20:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
2 ร้าน โอสถศาลา
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 18:00 น.
วันอังคาร08:00 - 18:00 น.
วันพุธ08:00 - 18:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 18:00 น.
วันศุกร์08:00 - 18:00 น.
วันเสาร์08:00 - 18:00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
3 บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัด
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์09:00 - 20:00 น.
วันอังคาร09:00 - 20:00 น.
วันพุธ09:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี09:00 - 20:00 น.
วันศุกร์09:00 - 20:00 น.
วันเสาร์09:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์09:00 - 19:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
4 เจริญกรุง 16 เภสัช
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์07:30 - 18:00 น.
วันอังคาร07:30 - 18:00 น.
วันพุธ07:30 - 18:00 น.
วันพฤหัสบดี07:30 - 18:00 น.
วันศุกร์07:30 - 18:00 น.
วันเสาร์07:30 - 18:00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
5 สะพานสองเภสัช
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์06:00 - 21:00 น.
วันอังคาร06:00 - 21:00 น.
วันพุธ06:00 - 21:00 น.
วันพฤหัสบดี06:00 - 21:00 น.
วันศุกร์06:00 - 21:00 น.
วันเสาร์06:00 - 21:00 น.
วันอาทิตย์06:00 - 21:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง
6 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 17:00 น.
วันอังคาร08:00 - 17:00 น.
วันพุธ08:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 17:00 น.
วันศุกร์08:00 - 17:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.
คลิกเพื่อดูเส้นทาง