ประเภทสถานพยาบาล

รายชื่อสถานพยาบาลทั้งหมด จำนวน 13,462 แห่ง

1 โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งกรุงเทพฯ

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 18:00 น.
วันอังคาร08:00 - 18:00 น.
วันพุธ08:00 - 18:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 18:00 น.
วันศุกร์08:00 - 18:00 น.
วันเสาร์08:00 - 18:00 น.
วันอาทิตย์08:00 - 18:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

2 โรงพยาบาลมนารมย์

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์07:00 - 20:00 น.
วันอังคาร07:00 - 20:00 น.
วันพุธ07:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี07:00 - 20:00 น.
วันศุกร์07:00 - 20:00 น.
วันเสาร์07:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์07:00 - 20:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

3 โรงพยาบาลปิยะเวท

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

4 โรงพยาบาลเสรีรักษ์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

5 โรงพยาบาลจงจินต์มูลนิธิ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

6 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล แยกไฟฉาย

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

7 โรงพยาบาลกมล ศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศ

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์09:00 - 18:00 น.
วันอังคาร09:00 - 18:00 น.
วันพุธ09:00 - 18:00 น.
วันพฤหัสบดี09:00 - 18:00 น.
วันศุกร์09:00 - 18:00 น.
วันเสาร์09:00 - 18:00 น.
วันอาทิตย์09:00 - 18:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

8 โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์09:00 - 20:00 น.
วันอังคาร09:00 - 20:00 น.
วันพุธ09:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี09:00 - 20:00 น.
วันศุกร์09:00 - 20:00 น.
วันเสาร์09:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์09:00 - 19:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

9 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

10 โรงพยาบาลเบทเทอร์บีอิ้ง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

11 โรงพยาบาลยันฮี

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

12 โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์10:00 - 23:00 น.
วันอังคาร10:00 - 23:00 น.
วันพุธ10:00 - 23:00 น.
วันพฤหัสบดี10:00 - 23:00 น.
วันศุกร์10:00 - 23:00 น.
วันเสาร์10:00 - 23:00 น.
วันอาทิตย์10:00 - 23:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

13 โรงพยาบาลคามิลเลียน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

14 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

15 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

16 โรงพยาบาลบางขุนเทียน 1

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

17 โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

18 โรงพยาบาลวิมุต

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

19 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

20 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

21 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 20:00 น.
วันอังคาร08:00 - 20:00 น.
วันพุธ08:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 20:00 น.
วันศุกร์08:00 - 20:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

22 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 19:30 น.
วันอังคาร08:00 - 19:30 น.
วันพุธ08:00 - 19:30 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 19:30 น.
วันศุกร์08:00 - 19:30 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

23 ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

24 ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

25 ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมีปุรุราชรังสรรค์

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 20:00 น.
วันอังคาร08:00 - 20:00 น.
วันพุธ08:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 20:00 น.
วันศุกร์08:00 - 20:00 น.
วันเสาร์08:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์08:00 - 12:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

26 ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอดรุ่งเรือง

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 19:00 น.
วันอังคาร08:00 - 19:00 น.
วันพุธ08:00 - 19:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 19:00 น.
วันศุกร์08:00 - 19:00 น.
วันเสาร์08:00 - 15:00 น.
วันอาทิตย์08:00 - 15:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

27 ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์08:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

28 ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์08:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

29 ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 20:00 น.
วันอังคาร08:00 - 20:00 น.
วันพุธ08:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 20:00 น.
วันศุกร์08:00 - 20:00 น.
วันเสาร์08:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์08:00 - 12:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

30 ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์08:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

31 ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี23:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์08:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

32 ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว ศรีบุญเรือง

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:30 - 20:00 น.
วันอังคาร08:00 - 20:00 น.
วันพุธ08:30 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี08:30 - 20:00 น.
วันศุกร์08:30 - 20:00 น.
วันเสาร์08:30 - 20:00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

33 ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์08:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

34 ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์08:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

35 ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 20:00 น.
วันอังคาร08:00 - 20:00 น.
วันพุธ08:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 20:00 น.
วันศุกร์08:00 - 20:00 น.
วันเสาร์08:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

36 ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล-วอน วังตาล

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์08:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

37 ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์08:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

38 ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์08:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

39 ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 19:00 น.
วันอังคาร08:00 - 19:00 น.
วันพุธ08:00 - 19:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 19:00 น.
วันศุกร์08:00 - 19:00 น.
วันเสาร์08:00 - 19:00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

40 ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - น.
วันอังคาร08:00 - น.
วันพุธ08:00 - น.
วันพฤหัสบดี08:00 - น.
วันศุกร์08:00 - น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

41 ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 20:00 น.
วันอังคาร08:00 - 20:00 น.
วันพุธ08:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 20:00 น.
วันศุกร์08:00 - 20:00 น.
วันเสาร์08:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

42 ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 1005

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์08:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

43 ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

44 ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

45 ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

46 ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

47 ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 12:00 น.
วันอังคาร08:00 - 12:00 น.
วันพุธ08:00 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 12:00 น.
วันศุกร์08:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

48 ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

49 ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

50 ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

51 ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์08:00 - 11:00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

52 ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

53 ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 12:00 น.
วันอังคาร08:00 - 12:00 น.
วันพุธ08:00 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 12:00 น.
วันศุกร์08:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

54 ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 20:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

55 ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

56 ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

57 ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

58 ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 20:00 น.
วันอังคาร08:00 - 20:00 น.
วันพุธ08:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 20:00 น.
วันศุกร์08:00 - 20:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

59 ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 20:00 น.
วันอังคาร08:00 - 20:00 น.
วันพุธ08:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 20:00 น.
วันศุกร์08:00 - 20:00 น.
วันเสาร์08:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์08:00 - 12:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

60 ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 20:00 น.
วันอังคาร08:00 - 20:00 น.
วันพุธ08:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 20:00 น.
วันศุกร์08:00 - 20:00 น.
วันเสาร์08:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์08:00 - 12:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

61 ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 12:00 น.
วันอังคาร08:00 - 12:00 น.
วันพุธ08:00 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 12:00 น.
วันศุกร์08:00 - 12:00 น.
วันเสาร์08:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์08:00 - 12:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

62 ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี 1003

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

63 ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

64 ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

65 ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์08:00 - 11:30 น.
วันอาทิตย์08:00 - 11:30 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

66 ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาดวัชระอุทิศ

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

67 ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 12:00 น.
วันอังคาร08:00 - 12:00 น.
วันพุธ08:00 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 12:00 น.
วันศุกร์08:00 - 12:00 น.
วันเสาร์20:00 - 08:00 น.
วันอาทิตย์20:00 - 12:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

68 ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 18:00 น.
วันอังคาร08:00 - 18:00 น.
วันพุธ08:00 - 18:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 18:00 น.
วันศุกร์08:00 - 18:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

69 ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

70 ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์ไม่กำหนดข้อมูล
วันอังคาร08:00 - 20:00 น.
วันพุธ08:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 20:00 น.
วันศุกร์08:00 - 20:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

71 ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

72 ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

73 ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:30 - 15:30 น.
วันอังคาร08:30 - 15:30 น.
วันพุธ08:30 - 15:30 น.
วันพฤหัสบดี08:30 - 15:30 น.
วันศุกร์08:30 - 15:30 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

74 ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 20:00 น.
วันอังคาร08:00 - 20:00 น.
วันพุธ08:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 20:00 น.
วันศุกร์08:00 - 20:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

75 ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

76 ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมแสน ฟักอุดม

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 20:00 น.
วันอังคาร08:00 - 20:00 น.
วันพุธ08:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 20:00 น.
วันศุกร์08:00 - 20:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

77 ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 12:00 น.
วันอังคาร08:00 - 12:00 น.
วันพุธ08:00 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 12:00 น.
วันศุกร์08:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

78 ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์08:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์08:00 - 12:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

79 ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

80 ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

81 ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์08:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์08:00 - 12:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

82 ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 20:00 น.
วันอังคาร08:00 - 20:00 น.
วันพุธ08:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 20:00 น.
วันศุกร์08:00 - 20:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

83 ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 20:00 น.
วันอังคาร08:00 - 20:00 น.
วันพุธ08:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 20:00 น.
วันศุกร์08:00 - 20:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

84 ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

85 ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

86 ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 20:00 น.
วันอังคาร08:00 - 20:00 น.
วันพุธ08:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 20:00 น.
วันศุกร์08:00 - 20:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

87 ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร08:00 - 16:00 น.
วันพุธ08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ระยะทาง     ก.ม.

88 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดเครือวัลย์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

89 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดนาคกลาง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

90 ศูนย์สุขภาพชุมชนลานมะขาม-บ้านหม้อ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

91 ศูนย์สุขภาพชุมชนปรกอรุณ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

92 ศูนย์สุขภาพชุมชนข้างโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

93 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดหงส์รัตนาราม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

94 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดโมลีโลกยาราม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

95 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยสมบุญพัฒนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

96 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดดีดวด

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

97 ศูนย์สุขภาพชุมชนตรอกตาแทน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

98 ศูนย์สุขภาพชุมชนหลังวัดใหม่วิเชียร

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

99 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดราชสิทธาราม 1

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

100 ศูนย์สุขภาพชุมชนตรอกกระจก

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

101 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดสังข์กระจาย

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

102 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยจำเนียรสุข 3

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

103 ศูนย์สุขภาพชุมชนเกษจำเริญ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

104 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดประดู่ฉิมพลี

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

105 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดท่าพระ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

106 ศูนย์สุขภาพชุมชนโค้งกระเทียม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

107 ศูนย์สุขภาพชุมชนหลังโรงเคลือบ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

108 ศูนย์สุขภาพชุมชนข้างโรงเรียนเสสะเวช

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

109 ศูนย์สุขภาพชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

110 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 9

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

111 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

112 ศูนย์สุขภาพชุมชนพัฒนาอยู่สุข

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

113 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดบางขุนนนท์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

114 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันติชนสงเคราะห์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

115 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดสุวรรณาราม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

116 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไชยทิศ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

117 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดมะลิ 1

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

118 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดมะลิ 2

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

119 ศูนย์สุขภาพชุมชนประชาร่วมใจ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

120 ศูนย์สุขภาพชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

121 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดดงมูลเหล็ก

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

122 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดพระยาทำ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

123 ศูนย์สุขภาพชุมชนเหนือวัดสีหไกรสร

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

124 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันติสุข

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

125 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดระฆัง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

126 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดอมรทายิการาม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

127 ศูนย์สุขภาพชุมชนตรอกข้าวเม่า

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

128 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยสุดสาคร

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

129 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดยางสุทธาราม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

130 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัด1002าราม 1

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

131 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดโพธิ์เรียง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

132 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดอัมพวา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

133 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดครุฑ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

134 ศูนย์สุขภาพชุมชนบางขุนศรี

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

135 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 7 แขวงฉิมพลี

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

136 ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานผัก-คลองศาลเจ้า

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

137 ศูนย์สุขภาพชุมชนริมทางรถไฟชัยพฤกษมาลา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

138 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดรัชฎาธิษฐาน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

139 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดชัยพฤกษมาลา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

140 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยพฤกษาอุดม-วัดน้อยใน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

141 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดกระจัง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

142 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดมณฑป

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

143 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

144 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจำปา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

145 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดมะกอก

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

146 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้าน 1,3 แขวงบางพรม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

147 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดเกาะ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

148 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

149 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านเจ้าพระยา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

150 ศูนย์สุขภาพชุมชนแม่นยำ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

151 ศูนย์สุขภาพชุมชนข้างวัดโตนด

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

152 ศูนย์สุขภาพชุมชนหลังวัดคูหาสวรรค์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

153 ศูนย์สุขภาพชุมชนแสงหิรัญ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

154 ศูนย์สุขภาพชุมชนคานเรือ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

155 ศูนย์สุขภาพชุมชนริมคลองราชมนตรี หมู่ 10

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

156 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 3

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

157 ศูนย์สุขภาพชุมชนเพชรเกษม 58

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

158 ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองตาแป้น

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

159 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 2

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

160 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 1

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

161 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 7

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

162 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 5

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

163 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 4

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

164 ศูนย์สุขภาพชุมชนหลังวัดรางบัว

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

165 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยวัดโคนอน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

166 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 7 บางหว้า

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

167 ศูนย์สุขภาพชุมชนสุภัทรภิบาล

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

168 ศูนย์สุขภาพชุมชนหน้าวัดโคนอน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

169 ศูนย์สุขภาพชุมชนเพชรเกษม 40

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

170 ศูนย์สุขภาพชุมชนพูนบำเพ็ญ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

171 ศูนย์สุขภาพชุมชนวิจิตรสามัคคี

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

172 ศูนย์สุขภาพชุมชนประดิษฐ์เจริญ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

173 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่ 1 หนองแขม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

174 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

175 ศูนย์สุขภาพชุมชนศิริธร

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

176 ศูนย์สุขภาพชุมชนนาคสถาพร 2

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

177 ศูนย์สุขภาพชุมชนฉัตรชัยเสริมโชค

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

178 ศูนย์สุขภาพชุมชนชายแดน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

179 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยกำนันวิจิตร

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

180 ศูนย์สุขภาพชุมชนแสงศิริ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

181 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่ 4 หนองค้างพลู

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

182 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

183 ศูนย์สุขภาพชุมชนรักเจริญ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

184 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยหล่อพระ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

185 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านชมเดือน 2

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

186 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยเพชรเกษม 112

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

187 ศูนย์สุขภาพชุมชนสงวนคำ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

188 ศูนย์สุขภาพชุมชนเลียบคลองมหาศร

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

189 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยเพชรเกษม 77 แยก 1

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

190 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวัสดิการหนองแขม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

191 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยต้นสน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

192 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านพุดตาน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

193 ศูนย์สุขภาพชุมชนหรรษา 1

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

194 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยโรงงานยากันยุง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

195 ศูนย์สุขภาพชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

196 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยประสิทธิ์ 4/3

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

197 ศูนย์สุขภาพชุมชนเลียบคลองหมื่นแช่ม (ฝั่งตะวันตก)

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

198 ศูนย์สุขภาพชุมชนข้างวัดหลักสาม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

199 ศูนย์สุขภาพชุมชนดงรัก

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

200 ศูนย์สุขภาพชุมชนแฟลต กทม.

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

201 ศูนย์สุขภาพชุมชนจัดสรร 2

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

202 ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดหนองแขม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

203 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยสถิตย์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

204 ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพาน 1

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

205 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านกานดา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

206 ศูนย์สุขภาพชุมชนสามัคคี 4-6

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

207 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านวังทอง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

208 ศูนย์สุขภาพชุมชนเลียบคลองศรีสำราญ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

209 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านหรรษา 3 โครงการวีว่า

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

210 ศูนย์สุขภาพชุมชนแป้นรักษา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

211 ศูนย์สุขภาพชุมชนดวงเดือน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

212 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดวิมุตยาราม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

213 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

214 ศูนย์สุขภาพชุมชนสงวนทรัพย์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

215 ศูนย์สุขภาพชุมชนพัฒนาซอย 85

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

216 ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองมะนาว

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

217 ศูนย์สุขภาพชุมชนพัฒนาซอย 79

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

218 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดรวกบางบำหรุ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

219 ศูนย์สุขภาพชุมชนริมคลองบางพลัด

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

220 ศูนย์สุขภาพชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 72

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

221 ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานยาว

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

222 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดเทพากร

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

223 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดภคินีนาถ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

224 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดบวรมงคล

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

225 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดคฤหบดี

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

226 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดดาวดึงษาราม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

227 ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองเจ้าครุฑ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

228 ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีอุลัย

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

229 ศูนย์สุขภาพชุมชนมัสยิดบางอ้อ (จรํญ 86)

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

230 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดเทพนารี

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

231 ศูนย์สุขภาพชุมชนเจ้าพระยาสยาม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

232 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนปรก

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

233 ศูนย์สุขภาพชุมชนแสงทอง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

234 ศูนย์สุขภาพชุมชนโค้งมะขาม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

235 ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านญวน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

236 ศูนย์สุขภาพชุมชนมะพร้าวคู่

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

237 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

238 ศูนย์สุขภาพชุมชนสินพัฒนาธานี

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

239 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดปุรณาวาส

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

240 ศูนย์สุขภาพชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

241 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดดาวคะนอง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

242 ศูนย์สุขภาพชุมชนมะนาวหวาน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

243 ศูนย์สุขภาพชุมชนเจริญนคร 66

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

244 ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานยาว

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

245 ศูนย์สุขภาพชุมชนโกวบ๊อพัฒนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

246 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดบางน้ำชน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

247 ศูนย์สุขภาพชุมชนเกื้อวิทยา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

248 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดราชวรินทร์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

249 ศูนย์สุขภาพชุมชนสุทธาราม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

250 ศูนย์สุขภาพชุมชนสนามแดง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

251 ศูนย์สุขภาพชุมชนรวมพลัง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

252 ศูนย์สุขภาพชุมชนสองร้อยห้อง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

253 ศูนย์สุขภาพชุมชนปู่ศุข

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

254 ศูนย์สุขภาพชุมชนบางสะแกใน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

255 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

256 ศูนย์สุขภาพชุมชนสามัคคีธรรม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

257 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดกันตะทาราราม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

258 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงเจ 1

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

259 ศูนย์สุขภาพชุมชนสายสัมพันธ์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

260 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดกัลยาณ์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

261 ศูนย์สุขภาพชุมชนกุฎีขาว

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

262 ศูนย์สุขภาพชุมชนบุปผาราม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

263 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดประยุรวงศ์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

264 ศูนย์สุขภาพชุมชนกุฎีจีน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

265 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงคราม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

266 ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีภูมิ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

267 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

268 ศูนย์สุขภาพชุมชนสามัคคีศรีสุพรรณ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

269 ศูนย์สุขภาพชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

270 ศูนย์สุขภาพชุมชนบางไส้ไก่

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

271 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดประดิษฐาราม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

272 ศูนย์สุขภาพชุมชนสี่แยกบ้านแขก

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

273 ศูนย์สุขภาพชุมชนประสานมิตร

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

274 ศูนย์สุขภาพชุมชนข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

275 ศูนย์สุขภาพชุมชนตรอกเทวดา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

276 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนพลู

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

277 ศูนย์สุขภาพชุมชนตากสินสัมพันธ์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

278 ศูนย์สุขภาพชุมชนพัฒนาบ้านล่าง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

279 ศูนย์สุขภาพชุมชนหลังไปรษณีย์สำเหร่

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

280 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดพิชัยญาติ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

281 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนสมเด็จย่า

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

282 ศูนย์สุขภาพชุมชนหลังโรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

283 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดทองนพคุณ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

284 ศูนย์สุขภาพชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

285 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยวัดสุวรรณ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

286 ศูนย์สุขภาพชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

287 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยเจริญนคร 20

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

288 ศูนย์สุขภาพชุมชนหลังวัดเศวตฉัตร

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

289 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดเศวตฉัตร

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

290 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยอู่ใหม่

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

291 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยวนาวรรณ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

292 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดสุทธาราม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

293 ศูนย์สุขภาพชุมชนหลังตลาดเจริญนคร

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

294 ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองพระยาเกษม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

295 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยวัฒนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

296 ศูนย์สุขภาพชุมชนลำปาย้าพัฒนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

297 ศูนย์สุขภาพชุมชนตรอกงูเห่า

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

298 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยเกษมใหม่

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

299 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยจำเริญ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

300 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยเจริญรัถ 5

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

301 ศูนย์สุขภาพชุมชนหัวป่า

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

302 ศูนย์สุขภาพชุมชนบางกระดี่ หมู่ 9

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

303 ศูนย์สุขภาพชุมชนบางกระดี่ หมู่ 8

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

304 ศูนย์สุขภาพชุมชนเพชรทองคำ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

305 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดสะแกงาม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

306 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 6

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

307 ศูนย์สุขภาพชุมชนทรัพย์นุกูลพัฒนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

308 ศูนย์สุขภาพชุมชนจุลพงษ์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

309 ศูนย์สุขภาพชุมชนนายเจียก

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

310 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดกก

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

311 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชื่อมสัมพันธ์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

312 ศูนย์สุขภาพชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วนที่ 1

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

313 ศูนย์สุขภาพชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วนที่ 2

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

314 ศูนย์สุขภาพชุมชนหลวงพ่อขาว

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

315 ศูนย์สุขภาพชุมชนแสนตอ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

316 ศูนย์สุขภาพชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

317 ศูนย์สุขภาพชุมชนประคองมิตร

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

318 ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

319 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยสถาพร

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

320 ศูนย์สุขภาพชุมชนรุ่งเรือง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

321 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

322 ศูนย์สุขภาพชุมชนสุขสวัสดิ์ 60

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

323 ศูนย์สุขภาพชุมชนแจงร้อน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

324 ศูนย์สุขภาพชุมชนนามเจริญ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

325 ศูนย์สุขภาพชุมชนเบอร์ลี่

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

326 ศูนย์สุขภาพชุมชนสุขสวัสดิ์ 29

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

327 ศูนย์สุขภาพชุมชนสุขสวัสดิ์ 31

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

328 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

329 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยหมอผึ้งอุทิศ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

330 ศูนย์สุขภาพชุมชนสุขสวัสดิ์ 42

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

331 ศูนย์สุขภาพชุมชนรวมน้ำใจ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

332 ศูนย์สุขภาพชุมชนสุขสวัสดิ์ 36

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

333 ศูนย์สุขภาพชุมชนสุขสวัสดิ์ 26

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

334 ศูนย์สุขภาพชุมชนรัตนจีนะ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

335 ศูนย์สุขภาพชุมชนอนามัย

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

336 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดสน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

337 ศูนย์สุขภาพชุมชนมิ่งประชา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

338 ศูนย์สุขภาพชุมชนสุขสวัสดิ์ 9

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

339 ศูนย์สุขภาพชุมชนบูรณะสุดเขต

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

340 ศูนย์สุขภาพชุมชนบุญมาก

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

341 ศูนย์สุขภาพชุมชนราษฎร์บูรณะ 39

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

342 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดสิงห์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

343 ศูนย์สุขภาพชุมชนอุดมสิน 2

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

344 ศูนย์สุขภาพชุมชนคุณยายวัน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

345 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพักเก่าบางขุนเทียน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

346 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่11

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

347 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนหลวง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

348 ศูนย์สุขภาพชุมชนศิลปเดช

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

349 ศูนย์สุขภาพชุมชนริมคลองบางค้อ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

350 ศูนย์สุขภาพชุมชนชาวสวนสัมพันธ์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

351 ศูนย์สุขภาพชุมชนทองเจือ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

352 ศูนย์สุขภาพชุมชนรวมใจ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

353 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยสุดเขต

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

354 ศูนย์สุขภาพชุมชนบางมดพัฒนา หมู่ 7

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

355 ศูนย์สุขภาพชุมชนสามง่ามพัฒนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

356 ศูนย์สุขภาพชุมชนเอกชัย 34

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

357 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดสีสุก

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

358 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 4 (โพธิ์ทอง)

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

359 ศูนย์สุขภาพชุมชนทิพย์สุวรรณ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

360 ศูนย์สุขภาพชุมชนชัยวัฒน์ 10

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

361 ศูนย์สุขภาพชุมชนสินทวีวิลล่า

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

362 ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านขิง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

363 ศูนย์สุขภาพชุมชนมีสุวรรณพัฒนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

364 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดนิมมานรดี

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

365 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยยิ้มประยูร

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

366 ศูนย์สุขภาพชุมชนประทุมนุสรณ์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

367 ศูนย์สุขภาพชุมชนสองคุณจ่า

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

368 ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองยายเทียบฝั่งใต้

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

369 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

370 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ผัง ข

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

371 ศูนย์สุขภาพชุมชนปู่เย็นย่าคำ ยังอยู่

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

372 ศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัดม่วง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

373 ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจพัฒนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

374 ศูนย์สุขภาพชุมชนพุ่มพวง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

375 ศูนย์สุขภาพชุมชนเหนือโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

376 ศูนย์สุขภาพชุมชนงามปัญจะ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

377 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านชัยมงคล

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

378 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยพึ่งธรรม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

379 ศูนย์สุขภาพชุมชนกระถินทอง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

380 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านชมเดือน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

381 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 4

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

382 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านพุทธมณฑล

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

383 ศูนย์สุขภาพชุมชนทองพูนพัฒนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

384 ศูนย์สุขภาพชุมชนเจริญแพทย์ (เล้าไก่)

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

385 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครลุง (หลังโรงจักร)

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

386 ศูนย์สุขภาพชุมชนศิริเกษม 1

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

387 ศูนย์สุขภาพชุมชนริมคลองราชมนตรี

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

388 ศูนย์สุขภาพชุมชนสุขสำราญ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

389 ศูนย์สุขภาพชุมชนหลัง สน.เพชรเกษม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

390 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่ 5 วัดทุ่งครุ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

391 ศูนย์สุขภาพชุมชนหลังสถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

392 ศูนย์สุขภาพชุมชนประชาอุทิศ 68

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

393 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยชมทรัพย์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

394 ศูนย์สุขภาพชุมชนอัตตักวา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

395 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่ 5 บางมด

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

396 ศูนย์สุขภาพชุมชนบูลไลท์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

397 ศูนย์สุขภาพชุมชนสามัคคีบำรุง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

398 ศูนย์สุขภาพชุมชนหลังสวนธนบุรีย์รมย์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

399 ศูนย์สุขภาพชุมชนดารีซีน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

400 ศูนย์สุขภาพชุมชนหลังวัดกลางนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

401 ศูนย์สุขภาพชุมชนประชาอุทิศ 43

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

402 ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจพัฒนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

403 ศูนย์สุขภาพชุมชนเกษตรบ้านนายผล

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

404 ศูนย์สุขภาพชุมชนสถานีรางโพธิ์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

405 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านรางไผ่

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

406 ศูนย์สุขภาพชุมชนกำนันแม้น 3

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

407 ศูนย์สุขภาพชุมชนหนทางใหม่ปิ่นทอง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

408 ศูนย์สุขภาพชุมชนเย็นอากาศ 2

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

409 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

410 ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมพัฒนาเชื้อเพลิง 2

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

411 ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองขวาง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

412 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องลม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

413 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงสี

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

414 ศูนย์สุขภาพชุมชนสามัคคีร่วมใจ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

415 ศูนย์สุขภาพชุมชนบัวหลวง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

416 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยสรรค์สุข

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

417 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดคลองภูมิ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

418 ศูนย์สุขภาพชุมชนหลังปั๊มเอสโซ่

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

419 ศูนย์สุขภาพชุมชนเจ้าพระยา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

420 ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองเสาหิน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

421 ศูนย์สุขภาพชุมชนข้างซอยพัฒนาการ 1

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

422 ศูนย์สุขภาพชุมชนปรีชา 1

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

423 ศูนย์สุขภาพชุมชนเศตะพราหมณ์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

424 ศูนย์สุขภาพชุมชนโสณมัย-อร่ามดวง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

425 ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองด่าน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

426 ศูนย์สุขภาพชุมชนปากคลองช่องนนทรี

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

427 ศูนย์สุขภาพชุมชนหลังไทย-ญี่ปุ่น

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

428 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยรุ่งเรืองตอนปลาย

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

429 ศูนย์สุขภาพชุมชนริมคลองลาดพร้าว 34

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

430 ศูนย์สุขภาพชุมชนริมคลองลาดพร้าว 46

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

431 ศูนย์สุขภาพชุมชนริมคลองลาดพร้าว 45

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

432 ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจพิบูลย์ 2

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

433 ศูนย์สุขภาพชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

434 ศูนย์สุขภาพชุมชนบึงพระราม 9

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

435 ศูนย์สุขภาพชุมชนลาดพร้าว 80

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

436 ศูนย์สุขภาพชุมชนริมคลองประชาอุทิศ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

437 ศูนย์สุขภาพชุมชนเพชรบุรี 40

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

438 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงปูนฝั่งใต้

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

439 ศูนย์สุขภาพชุมชนหลังวัดบุญรอด

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

440 ศูนย์สุขภาพชุมชนหน้าวัดบุญรอด

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

441 ศูนย์สุขภาพชุมชนสุภาพงษ์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

442 ศูนย์สุขภาพชุมชนสุขุมวิท 93

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

443 ศูนย์สุขภาพชุมชนสาหร่ายทองคำ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

444 ศูนย์สุขภาพชุมชนพงษ์เวชนุสรณ์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

445 ศูนย์สุขภาพชุมชนข้างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

446 ศูนย์สุขภาพชุมชนเล็กเที่ยง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

447 ศูนย์สุขภาพชุมชนสองพี่น้อง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

448 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชลียง 5 (สุดซอยวิชรธรรมสาธิต 30)

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

449 ศูนย์สุขภาพชุมชนเซ่งไพเราะ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

450 ศูนย์สุขภาพชุมชนเกตุไพเราะ 3-5

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

451 ศูนย์สุขภาพชุมชนสุนทรธรรม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

452 ศูนย์สุขภาพชุมชนแย้มสรวล

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

453 ศูนย์สุขภาพชุมชนทุ่งสาธิต

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

454 ศูนย์สุขภาพชุมชนบุญกุศล

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

455 ศูนย์สุขภาพชุมชนพระยานคร

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

456 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดปรก

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

457 ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมพัฒนาวรพจน์ 1

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

458 ศูนย์สุขภาพชุมชนกิ่งจันทร์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

459 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านเจริญสุขใจ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

460 ศูนย์สุขภาพชุมชนเย็นจิตร์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

461 ศูนย์สุขภาพชุมชนวรรัตน์สัมพันธ์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

462 ศูนย์สุขภาพชุมชนพัฒนสิน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

463 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนพลูพัฒนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

464 ศูนย์สุขภาพชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

465 ศูนย์สุขภาพชุมชนเซนต์หลุยส์ 3

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

466 ศูนย์สุขภาพชุมชนมิตรสามัคคี

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

467 ศูนย์สุขภาพชุมชนกุศลทอง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

468 ศูนย์สุขภาพชุมชนแสงจันทร์ใน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

469 ศูนย์สุขภาพชุมชนจันทร์ร่ำรวย

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

470 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงน้ำแข็ง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

471 ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนกุศลพัฒนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

472 ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีสุริโยทัย

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

473 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงสะพานกรุงเทพ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

474 ศูนย์สุขภาพชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

475 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดอินทร์บรรจง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

476 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจันทร์ใน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

477 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดลาดบัวขาว

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

478 ศูนย์สุขภาพชุมชนเซ่งกี่

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

479 ศูนย์สุขภาพชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

480 ศูนย์สุขภาพชุมชนบางคอแหลม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

481 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนหลวง 1

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

482 ศูนย์สุขภาพชุมชนบางอุทิศ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

483 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดพระยาไกร ระยะ 3

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

484 ศูนย์สุขภาพชุมชนห้องเย็น

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

485 ศูนย์สุขภาพชุมชนบางโคล่นอก

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

486 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงแก้ว

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

487 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยโรงเจ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

488 ศูนย์สุขภาพชุมชนมิตรสัมพันธ์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

489 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนหลวง 2

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

490 ศูนย์สุขภาพชุมชนเจริญกรุง 89

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

491 ศูนย์สุขภาพชุมชนศาลเจ้าแดง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

492 ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจพัฒนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

493 ศูนย์สุขภาพชุมชนหลังสามร้อยห้อง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

494 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไผ่เงิน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

495 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอยู่ดี

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

496 ศูนย์สุขภาพชุมชนบาหยัน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

497 ศูนย์สุขภาพชุมชนเคหะชุมชนดินแดง (แฟลต 1-20)

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

498 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยแสนสุข

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

499 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยเพิ่มสิน - สมบูรณ์สุข

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

500 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยกุนนที

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

501 ศูนย์สุขภาพชุมชนสมบูรณ์พัฒนา 2

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

502 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยสุพรรณิการ์ 2

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

503 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยอินทามระ 55

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

504 ศูนย์สุขภาพชุมชนริมคลองบางซื่อซอยโชคชัคร่วมมิตรแยก

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

505 ศูนย์สุขภาพชุมชนริมคลองบางซื่อซอยโชคชัยร่วมมิตร แย

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

506 ศูนย์สุขภาพชุมชนชานเมือง 4

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

507 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยแม่เนี้ยวแยก 3

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

508 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ (อินทามระ 41)

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

509 ศูนย์สุขภาพชุมชนแจ่มจันทร์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

510 ศูนย์สุขภาพชุมชนลีลานุช

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

511 ศูนย์สุขภาพชุมชนยาดอง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

512 ศูนย์สุขภาพชุมชนข้างสะพานคลองตัน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

513 ศูนย์สุขภาพชุมชนชวาลา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

514 ศูนย์สุขภาพชุมชนนวลจิตเหนือ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

515 ศูนย์สุขภาพชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

516 ศูนย์สุขภาพชุมชนเฉลิมอนุสรณ์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

517 ศูนย์สุขภาพชุมชนประชัญคดี

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

518 ศูนย์สุขภาพชุมชนหลัง สน.ทองหล่อ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

519 ศูนย์สุขภาพชุมชนศาลาลอย

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

520 ศูนย์สุขภาพชุมชนมีสุวรรณ 3

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

521 ศูนย์สุขภาพชุมชนสุเหร่าบางมะเขือ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

522 ศูนย์สุขภาพชุมชนมีสุวรรณ 2

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

523 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

524 ศูนย์สุขภาพชุมชนไม้อัดไทย

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

525 ศูนย์สุขภาพชุมชนหลังบ้านมุทิตา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

526 ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจประเสริฐ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

527 ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมพัฒนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

528 ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองบางนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

529 ศูนย์สุขภาพชุมชนพึ่งทรัพย์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

530 ศูนย์สุขภาพชุมชนเพชรสุข

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

531 ศูนย์สุขภาพชุมชนพูนสวัสดิ์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

532 ศูนย์สุขภาพชุมชนบางนาใน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

533 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยรุ่งสว่าง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

534 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านศานติ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

535 ศูนย์สุขภาพชุมชนวรรณทอง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

536 ศูนย์สุขภาพชุมชนบัวเกิด

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

537 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

538 ศูนย์สุขภาพชุมชนพูนสิน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

539 ศูนย์สุขภาพชุมชนรุ่งเรือง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

540 ศูนย์สุขภาพชุมชนข้างโรงแรมอุดมสุข

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

541 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านซอยเชลียง 1

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

542 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านเรวัตินิเวศน์ 2

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

543 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยโปษยานนท์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

544 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านทิมเรืองเวช

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

545 ศูนย์สุขภาพชุมชนปิยะวัชร

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

546 ศูนย์สุขภาพชุมชนเริ่มเจริญ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

547 ศูนย์สุขภาพชุมชนริมคลองวัดสะพาน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

548 ศูนย์สุขภาพชุมชนล็อค 4-5-6

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

549 ศูนย์สุขภาพชุมชนล็อค 1-2-3

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

550 ศูนย์สุขภาพชุมชนร่มเกล้า

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

551 ศูนย์สุขภาพชุมชนหัวโค้ง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

552 ศูนย์สุขภาพชุมชนน้องใหม่

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

553 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดคลองเตยใน 1

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

554 ศูนย์สุขภาพชุมชนพัฒนาเอเซีย

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

555 ศูนย์สุขภาพชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

556 ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านกล้วย

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

557 ศูนย์สุขภาพชุมชนริมคลองพระโขนง

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

558 ศูนย์สุขภาพชุมชนพัฒนาชุมชนใหม่(แฟลต 19-22)

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

559 ศูนย์สุขภาพชุมชนข้างโรงเรียนวัดสะพานและสวนไทร

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

560 ศูนย์สุขภาพชุมชนภูมิจิตรฟาร์มวัฒนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

561 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนอ้อย

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

562 ศูนย์สุขภาพชุมชนนภาศัพท์แยก 4

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

563 ศูนย์สุขภาพชุมชนแฟลต 23-24

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

564 ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจสามัคคี (คลองเตย)

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

565 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดคลองเตยใน 3

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

566 ศูนย์สุขภาพชุมชนริมคลองไผ่สิงโต

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

567 ศูนย์สุขภาพชุมชนแสนสบายแสนสุข

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

568 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

569 ศูนย์สุขภาพชุมชนทรัพย์มโนทัย 1

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

570 ศูนย์สุขภาพชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 9

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

571 ศูนย์สุขภาพชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 10

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

572 ศูนย์สุขภาพชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 7

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

573 ศูนย์สุขภาพชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 11

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

574 ศูนย์สุขภาพชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 8

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

575 ศูนย์สุขภาพชุมชนลำนายโส

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

576 ศูนย์สุขภาพชุมชนจิตรา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

577 ศูนย์สุขภาพชุมชนร่มเกล้า 1

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

578 ศูนย์สุขภาพชุมชนหลังวัดลานบุญ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

579 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านลานบุญ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

580 ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยธรรมนูญ

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

581 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดสังฆราชา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

582 ศูนย์สุขภาพชุมชนประชาร่วมใจ (ตลาดสหกรณ์)

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

583 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร 2

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

584 ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจพัฒนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

585 ศูนย์สุขภาพชุมชนศีลาภิรัติอุปถัมภ์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

586 ศูนย์สุขภาพชุมชนมิตรปลูกศรัทธา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

587 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดพลมานีย์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

588 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดราชโกษา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

589 ศูนย์สุขภาพชุมชนดารุ้ลมุกีมอุปถัมภ์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

590 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดสุทธาโภชน์สุนทรอุปถัมภ์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

591 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ที่ 7 (ทิพพาวาส)

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

592 ศูนย์สุขภาพชุมชนทิวไผ่พัฒนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

593 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ที่13 (ลำคูเวียง)

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

594 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดบำรุงรื่น

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

595 ศูนย์สุขภาพชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

596 ศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านสมนึก

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

597 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวฬุวันพัฒนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

598 ศูนย์สุขภาพชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 5

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

599 ศูนย์สุขภาพชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 3

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

600 ศูนย์สุขภาพชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 201

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

601 ศูนย์สุขภาพชุมชนรามอินทราเนรมิต

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

602 ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองตะโหนด

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

603 ศูนย์สุขภาพชุมชนทองสงวน

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

604 ศูนย์สุขภาพชุมชนออมทรัพย์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

605 ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองสองต้นนุ่น

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

606 ศูนย์สุขภาพชุมชนลำนายโส

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

607 ศูนย์สุขภาพชุมชนวังทองพัฒนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

608 ศูนย์สุขภาพชุมชนปรีชา 11

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

609 ศูนย์สุขภาพชุมชนธรากร

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

610 ศูนย์สุขภาพชุมชนนูรุ้ลพัฒนา

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

611 ศูนย์สุขภาพชุมชนอันนูรอยน์

เวลาการให้บริการ เปิดตลอด 24 ช.ม.
ระยะทาง     ก.ม.

612 ศูนย์สุขภาพชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ