กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลสุขภาพสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

จุดติดตั้งเครื่อง AED

กรุงเทพมหานคร

ติดต่อฉุกเฉิน 1669

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
(สพฉ.)

คลินิกชุมชนอบอุ่น

กรุงเทพมหานคร

สถานที่ตรวจสุขภาพ

กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบสิทธิการรักษา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ประเภทสถานพยาบาล


ติดต่อเรา

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เลขที่ 18 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 10 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160
saraban.msd.rpphosp@bangkok.go.th
02 102 4222